Prirodni lijekovi - Liječenje ljekovitim biljem

Energija života


Opis

Ovdje ćemo vam predstaviti fascinirajuće metode prirodnog liječenja koje se tisućljećima prakticiraju u Aziji, a ni za nas "zapadnjake" nisu izgubile na fascinaciji: akupunktura, akupresura i shiatsu masaža.

Princip ovih terapija je jednostavan: prema starokineskom učenju čovjek je zdrav kada je njegova životna energija u tijeku i kada je uspostavljena ravnoteža između energetskih polova (Yin i Yang). Bolesti i slabosti nastaju kada se energija na nekim točkama zaustavi i ne teče. Stimulacija energetskih točaka dovodi zastalu energiju ponovno u optjecaj što tijelo dovodi u ravnotežu i uspostavlja harmoniju.

Slično kao i krv, energija je svugdje i teče određenim putevima koji se nazivaju meridijani. Yin energija teče odozdo (zemlja) prema gore, iznutra na tijelo. Yang energija teče odozgo (nebo) prema dolje, izvana na tijelo. Svaki Yin meridijan je povezan sa tzv. organom spremnikom, a Yang meridijan sa tzv. radnim organom. Ukupno ima 12 meridijana i još im se dodaju dvije izvanredne krvne žile, koncepcijska žila na prednjoj strani tijela koja povezuje Yin organe i upravljačka žila na stražnjoj strani tijela koja koordinira Yang organe. Svaki meridijan ima različit broj energetskih točaka, a ukupno ih ima 361.

Organ može oboljeti ako u njemu ima previše energije i može izazivati bol na pojedinoj točci ili pojedinom mjestu koje je s tim organom povezano. Ti bolovi su alarmni signal da predstoji neki organski poremećaj ili psihička smetnja.

Kod akupunkture se energetske točke stimuliraju iglama. Akupunktura uzima sve veći značaj jer veliki broj liječnika primjenjuje ovu metodu kao bolničko liječenje, a često se primjenjuje umjesto narkoze. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da se kod liječenja više od 40 različitih bolest primjenjuje akupunktura.

Ukoliko se odlučite za ovaj način liječenja možete pri liječničkoj komori dobiti listu liječnika koji vrše akupunkturu, ali prije primjene ove metode potrebno je da izvršite detaljan pregled organizma na svim razinama, od zdravlja do navika i načina prehrane.

Kod akupresure se energetske točke stimuliraju pritiskom prstiju. Ovisno o višku ili manjku, energetska se točka mora sedirati, odnosno tonirati. Kod toniranja se energetska točka masira dvije minute u smjeru kazaljke na satu čime se izaziva impuls u smjeru tijeka energije. Kod sediranja se masira u suprotnom smjeru čime se izaziva impuls suprotnom od tijeka energije.

Za točno određivanje energetskih točaka može se primjeniti električki uređaj za akupunkturu. Uređaj signalizira čim nađete željenu energetsku točku. Polugu na uređaju stavite na plus ili minus ovisno da li točku tonirate ili sedirate. Čim se uspostavi stimulacijska faza uređaj vam signalizira, a sama faza traje 15 sekundi.

Shiatsu masaža predstavlja kombinaciju laganog pritiska, kružnih pokreta i istezanja dijela tijela na kojem se nalazi energetska točka. Masirati se može kažiprstom, palcem, rukama, laktovima, pa čak i nogama. Shiatsu masaža jača i opušta imunološki sustav organizma, otklanja stres i utječe na opće zdravstveno poboljšanje i pri tome otklanja tipične simptome unutarnje napetosti, glavobolju, migrenu, bolove u leđima itd.

Tehnike shiatsu masaže i akupresure mogu se vršiti samostalno, ali se naučiti mogu samo od stručnjaka jer je za njih bitno da točno odredite položaj energetske točke. Ponekad nije moguće izvesti tehnike samostalno, naročito kada je potrebno masirati više energetskih točaka na različitim meridijanima. Nije nužno poznavati položaj svih energetskih točaka, već je dovoljno da znate 50 do 60 točaka kako bi samostalno pridonjeli vašem zdravlju.