Prirodni lijekovi - Liječenje ljekovitim biljem

Dobro i pravilno držanje tijela


Opis

Članovi obitelji, kao i školski odgajatelji, bi trebali već u ranim godinama djece paziti na njihovo pravilno držanje (stajanje, sjedenje, hodanje, ležanje). Zgrbljena leđa i obješene glava nisu samo znakovi starenja, nego ih nalazimo već kod mladih osoba što posebno negativno utječe na njihovo kretanje.

Prilikom stajanja glavu treba držati uspravno, ramena ne smiju biti obješena jer time dolazi do sužavanja grudnog koša čime je onemogućeno pravilno disanje. Noge treba držati bliže jednu drugoj, a ne da je između njih veliki razmak, koljena ne treba savijati.

Ukoliko radite stojeći nastojte si radnu površinu podesiti na visinu koja ne bi umarala ruke i ramena. Izbjegavajte da prilikom stajanja ili sjedenja dugo ostanete u istom položaju i mijenjajte ga što češće, jer prilikom čestih promjena položaja i držanja dolazi do pravilnog metabolizma u zglobovima.

Prilikom dužeg stajanja nastojte pravilno rasporediti opterećenje na obje noge ili naizmjenično, u jednakim vremenskim intervalima stajati na nogama, dok ruke nastojte gibati i povremeno se protegnite. Stajati naizmjence na jednoj nozi dok drugu pružiti prema naprijed nekoliko centimetara jer je tako tijelo u ravnoteži.

Podmetnite nešto ispod jedne noge dok na drugoj stojite jer će te je na taj način rasteretiti. Dok stojite nastojte se kretati što je više moguće. Ako se duže stajanje ne može izbjeći bilo pri radu ili u kućanstvu treba se pridržavati važnog pravila: nikada ne stajati u polupregibeljnom položaju.

Prilikom sjedenja leđa treba držati uspravnim kao i ramena, natkoljenica i potkoljenica prilikom sjedenja trebaju tvoriti pravi kut. Optimalan način sjedenja je kada je tijelo opušteno i tjelesna težina pravilno raspoređena bez da se kralježnica nepotrebno opterećuje.

Dok se jede važno je paziti na pravilno držanje jer i način sjedenja utječe na probavu. Potrebno je paziti i da stol i stolac imaju određenu visinu kako se ne bi stisnuo želudac.

Prilikom rada u sjedećem položaju važno je da je visina radne površine podešena tako da ruka pregibljena u laktu tvori pravi kut. Potrebno je paziti da površina nije preniska jer u tom slučaju je potrebno glavu više sagnuti, a takav položaj trajno oštećuje vratni dio kralježnice. Na uredskim stolcima se lako može podesiti visina, a naslonjač se može individualno namjestiti što prilikom sjedenja rasterećuje kralježnicu.

Prilikom hodanja treba paziti da se staje na petu, a odiže na prste, jer na taj način su koljena prilikom hodanja opuštenija. To hodu daje određeni elasticitet koji ukazuje na svježinu i mladenaštvo. Ruke treba pustiti da slobodno padaju niz tijelo, glavu treba držati uspravno, a ramena lagano izviti unatrag kako bi grudni koš bio slobodan i bilo olakšano disanje.

Ukoliko se saginjete nemojte se saginjati leđima nego se spustite na način da čučnete. Ako dižete teret nastojte opterećenje prenijeti sa ruku na natkoljenicu, znači teret podižete iz čučećeg položaja.

Ako je neizbježno da nosite težak teret tada ga nosite naizmjencena ramenima, a nikako na rukama. Ako teret nosite na prsima nastojte ga što više priljubiti na prsa kako vas teret ne bi prevagnuo prema naprijed. Teret nikada ne nosite sa pregibljenim leđima.

Nastojte da prilikom rada ili svakodnevno ne nosite cipele sa visokom petom. Vozači bi trebali paziti na svoj položaj tijela prilikom vožnje - ruke bi trebale biti ispružene i u laktovima lagano savijene.